Tin tức

Nextracker đến thăm và làm việc tại Hawee Energy

Sáng ngày 29/08/2022, đại diện công ty Nextracker đến thăm vào làm việc tại Hawee Energy.

Hawee Group: Khánh thành sà lan 10.000 tấn Hawee 01

Sáng ngày 20/8/2022, tại Thủy Nguyên, Hải Phòng, Hawee Group chính thức khánh thành sà lan mang mã hiệu Hawee 01 do Công ty đóng tàu Phà Rừng sản xuất.