Tin tức

Hawee cán đích thành công 03 dự án Solar Farm gần 150MWP

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể Ban điều hành Tổng thầu EPC Hawee, 03 dự án nhà máy điện mặt trời quy mô lớn Hồng Phong 5.2, Phan Lâm 2 và Hồng Liêm 3 lần lượt cán đích thành công, xuất sắc hoàn thành COD trước thời hạn được áp dụng mức giá bán điện ưu đãi FIT2 của Chính phủ (31/12/2020).