DỰ ÁN

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU hawee

Nhà máy điện mặt trời Bình Nguyên

xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3

Xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Nhà máy điện mặt trời Phan Lâm 2

Xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 01

xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An