DỰ ÁN

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU hawee

Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3

Xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Nhà máy điện mặt trời Bình Nguyên

xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Nhà máy điện mặt trời Phan Lâm 2

Xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 01

xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Nhà máy điện mặt trời Hacom Solar

xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam