DỰ ÁN

Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3 hawee

Tổng thầu/ chủ đầu tư: Tập đoàn T&T
Thời gian: 12/2020
Địa điểm: Xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Hạng Mục thi công:
  • Tổng thầu EPC
  • Vận hành O&M