DỰ ÁN

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU hawee

Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3

Xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận