DỰ ÁN

Dự án Điện mặt trời Quảng Trị hawee

Tổng thầu/ chủ đầu tư: Hawee Energy
Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị
Hạng Mục thi công:
  • Chủ đầu tư
  • Công suất: 50MW

 

Giá trị dự án: ?