THƯ VIỆN

Dự án năng lượng mặt trời có công suất 50MWP

Đức Huệ - Phan Lâm - Bình Nguyên

Dự án Minifarm Dakmar

Dự án được đầu tư bởi Hawee Energy