DỰ ÁN

Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 5.2 hawee

Tổng thầu/ chủ đầu tư: Công ty CP Năng lượng Thiên Niên Kỷ
Địa điểm: Xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Hạng Mục thi công:
  • Tổng thầu EPC