DỰ ÁN

Nhà máy điện mặt trời Phan Lâm 2 hawee

Địa điểm: Xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Hạng Mục thi công:
  • Tổng thầu EPC