DỰ ÁN

Dự án nhà máy điện mặt trời Minifarm Đắkmar hawee

Tổng thầu/ chủ đầu tư: Hawee Energy
Địa điểm: Kontum
Hạng Mục thi công:
  • Chủ đầu tư 
  • Tổng thầu EPC