DỰ ÁN

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU hawee

Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3

Xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Nhà máy điện mặt trời Bình Nguyên

xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Nhà máy điện mặt trời Phan Lâm 2

Xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận